PRIVACYBELEID

Deze website wordt beheerd door Dos Hermanos Bvba. Vragen over deze site kunnen worden gericht aan Dos Hermanos: Operationeel adres: Kruisbeeldstraat 70 9220 Hamme; totem.choc@gmail.com. Alle persoonsgegevens (zoals je naam, voornaam en e-mailadres) die je via deze site verstrekt, worden opgeslagen in de bestanden van Totem Chocolate. Deze gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van het beheer van onze diensten, voor marktstudies en voor de lancering van gepersonaliseerde informatie en promotiecampagnes over onze producten en diensten. Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je ons daarvan op de hoogte brengen via e-mail of gewone post.

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Je e-mailadres zal slechts gebruikt worden voor informatieverstrekking over onze producten, diensten en promoties indien je hiervoor expliciet je akkoord hebt gegeven en ons je gegevens hebt doorgestuurd. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Indien je niet wenst dat je gegevens gebruikt worden in het kader van het Totem Chocolate-merk, kan je ons daarvan op de hoogte stellen per e-mail of gewone post. Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan voorgeschreven door de wet en in geen enkel geval langer dan nodig voor de voormelde doeleinden. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies, gebruik of ongeoorloofde toegang door derden.

COOKIES

Deze site maakt gebruikt van cookies. Dat zijn kleine bestanden die worden verstuurd door de server waarop de website gehost wordt naar de harde schijf van je computer wanneer je de website bezoekt. Door de code van de cookie kan je computer tijdens een later bezoek herkend worden en kan de navigatie op de website sneller verlopen. In deze cookies wordt je taalvoorkeur opgeslagen, zodat de website bij een volgend bezoek automatisch in de door jou gekozen taal verschijnt. De cookies bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens. Bijgevolg kan niemand geïdentificeerd worden door deze cookies. Indien je dat wenst, kan je je browser zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Totem Chocolate slaat informatie op over de verbinding die je instelt met onze website en over de software die je hiervoor gebruikt. Deze informatie betreft met name je IP-adres, het tijdstip van het bezoek, het type browser dat je gebruikt en de bezochte pagina’s. Deze gegevens worden een jaar lang bewaard. Ze worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van onze website en onze dienstverlening te verbeteren op basis van een analyse van je gebruik. Wij kunnen deze gegevens doorgeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties indien zij hierom verzoeken of in het kader van de verplichting om alle illegale content te melden aan de procureur des Konings.